Vil du vide mere om det at være brandmand og hvordan du kan 
komme med kan du  finde adresser på dit lokale brandværn ved 
at vælge menuen til venstre. 
du kan også læse mere på www.blivbrandmandnu.dk


Sønderjysk  Stævne 2017 afholdes af
Hellevad Frivillige Brandværn lørdag d. 9. september
Dagsorden og invitation er udsendt i juli 2017
Hvis du har brug for plastik brandhjelme f. eks. ved besøg af børnehaver el. lign.
kan de købes ved

Horsens Brand og Redning.
Kontaktperson er Lone Skov Christoffersen.
tlf. 76 29 27 79 eller mail til: lsch@horsens.dk
De koster 4,50 kr. + moms pr. stk.
De sælger kun kasser med 600 stk. (ved andet antal skal der betales 50 kr. for optælling)


Ny direktør i Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundet har pr. 1. marts 2017 ansat den 54 årige Carsten Iversen som ny direktør. Carsten Iversen kommer fra en stilling som renovationschef i Ålborg kommune, og er samtidigt en velkendt og respekteret person indenfor alle dele af beredskabet, bl.a. i kraft af sin tidligere stilling som beredskabschef i Roskilde kommune.

Præsidenten for Beredskabsforbundet MF Jan Johansen udtaler:
”Vi har søgt en profil, som vi tror på kan skabe den nødvendige fremdrift og stabilitet i organisationen, og som har fokus på understøttelse af det frivillige arbejde og på udvikling og fremtidssikring af hele forretningsområdet, herunder en styrkelse af forbundets kapital, generelle robusthed samt fleksibilitet. Med Carstens erfaring, resultater og tætte relationer fra tidligere job, er vi sikre på, at vi har valgt den rigtige person til at stå i spidsen for en understøttelse af det frivillige og samfundsvigtige arbejde i Beredskabsforbundet”.  Brandværnsmuseet i Gram er blevet flyttet til de nye rammer ved Jysk Brandværnsmusæum i Kjellerup ved Silkeborg. Du kan se mere om museet på deres hjemmeside http://www.jyskbrandmuseum.dk/

Alle effekter der ikke er afhentet af ejerne er blevet flyttet med til SIlkeborg.
SFB har fået 2 pladser i brandværnsmuseets bestyrelse, den ene har vores formand taget og den anden er besat af brandværnsmuseets venner (fra Gram).
Takket være sponsorer er mange af køretøjerne blevet transporteret på en blokvogn så de ikke har taget skade.
Det kræver dog snilde at læsse et så gammelt køretøj, men det gik, se blot her.

Den gamle hestetrukne sprøjte fra Rinkenæs læsses

Den gamle hestetrukne sprøjte fra Rinkenæs ved at blive læsset.

Nye råd om kræftforebyggelse til brandfolk 

Fagforbundet FOA har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og en række andre aktører indenfor redningsberedskabet samlet de vigtigste kræftforebyggende råd til brug for alle landets brandfolk.

De nye råd om forebyggelse udkommer dels som et lille lommekort, som brandmænd kan bære på sig, dels som en pjece med titlen ’Undgå kræft i arbejdet som brandmand’. Rådene er baseret på ’best practice’ fra de forskellige bidragydere.De 10 aktører har i fællesskab udgivet rådene om forebyggelse både før, under og efter brandslukningsarbejdet.Deltagerne tæller Københavns Brandvæsen, Falck Danmark A/S, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Beredskabsstyrelsen, DOBL, Landsklubben af Deltidsbrandfolk og FOA.Beredskabsstyrelsen har sine egne retningslinjer for styrelsens medarbejdere, som ligger til grund for styrelsens bidrag til de samlede råd i den nye pjece, der gælder for alle brandmænd i Danmark.
Ny udgave af ’Retningslinjer for indsatsledelse’ 

Afsnit om krisekommunikation og forholdsregler ved terrorhændelser er blandt ændringerne i 2013-versionen af den såkaldte REFIL. 

Publikationen udgives kun elektronisk og kan downloades her fra siden.

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med relevante myndigheder revideret ’Retningslinjer for indsatsledelse’ (REFIL), som beskriver de overordnede ledelsesmæssige forhold og samarbejdsprincipper for redningsindsatser i Danmark.REFIL udstikker rammerne for såvel dagligt forekommende indsatser som for større og mere komplekse hændelser og omhandler en række beredskabsaktører, primært politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet, men også andre, der kan indgå i den samlede redningsindsats.Redegørelsen kan ses på arbejdstilsynets side (tryk her). 

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har i dag (24.04.2013) sendt redegørelsen til Folketingets Beskæftigelsesudvalg og har samtidig bedt Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om at iværksætte en række nye initiativer.

Nye initiativer


De nye initiativer, som Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen skal igangsætte, er:

  • Arbejdstilsynet skal inden sommerferien gennemføre dialogmøder med hovedaktørerne på området. Formålet med dialogmøderne er at drøfte regler, vejledninger og interne procedurer for brandslukning samt at orientere om og forberede tilsyn med samtlige brandstationer jf. næste punkt.
  • Arbejdstilsynet skal inden udgangen af 2013 gennemføre tilsyn med alle brandstationer. Formålet med tilsynene er at sætte ekstra fokus på det forebyggende arbejde med mulig kræftrisiko ved brandindsats.


Beredskabsstyrelsen har i den forbindelse udsendt retningslinjer for mandskabet og kursister ved Beredskabsstyrelsen (kan ses her)

Se også BAR vejledningen udsendt i 2012 omkring personligt udstyr. Link til BAR


Nu kan du hente en gratis app til din smartphone som kan hjælpe med at bestemme din position når du ringer til alarmcentralen på 112.

Den bruger din telefons indbyggede GPS modtager til at sende dine nøjagtige koordinater med til alarmcentralen og dermed spares mange menutter i en alarmeringssituation.
Du kan gratis hente app´en i appsstore, google play m.m.

Se en lille film her eller hent oplysninger på www.112app.dk

Sønderjysk Forsikring

Sønderjysk Forsikring støtter hvert år de frivillige brandværn med et beløb efter ansøgning.

Klik på logoet og se hvilke regler der gælder.


Det er nu muligt at tildele frivillige i redningsberedskabet 10, 20, 25, 40, 50 års hæderstegn for god tjeneste.


Vi skal i forbundet venligst henlede opmærksomheden på følgende 2 cirkulærer.Dronningens 25, 40, 50 års hæderstegn

(CIR nr. 9192 af 26/04/2012) https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141693De Kommunale tegn for: 10, 20, 40 års tjeneste
(CIR nr. 182 af 24/10/1991) https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=52436Indstillingen skal tilsendes den Kommune hvor den pågældende har forrettet tjeneste.Kommune skal afholde de dermed forbundne udgifter.Jo, og så husk lige forbundets hæderstegn for 25 Års tro og god tjeneste - indstillingen finder du her:
http://www.frivillige-brandvaern.dk/pdf/Indstilling.pdf
(Udgiften til forbundets hæderstegn afholdes af det indstillende værn)

Rapport om deltidsansatte og hvordan man hverver og fastholder dem

Rapporten er udarbejdet som et uddrag af en ph. d. afhandling. 


Det er FKB og Falck der har givet opgaven. 


Læs rapporten her


Beskæftigelsesministeren har udsendt en redegørelse omkring kræftrisikoen for brandmænd.Beredskabsforbundet og Sønderjysk Frivillig Brandværnsforbund.

Har netop indledt det vi kalder et ; tæt samarbejde. Et samarbejde jeg som formand for de sønderjyske, ser meget frem til. Og som jeg har glædet mig over, at der var meget stor opbakning til, 


blandt alle brandfolkene / værnene. Læs mere


Beredskab er et fælles ansvar

En ny Brochure er udarbejdet i et samarbejde mellem Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, Falck og  Beredskabsforbundet. Brochuren er målrettet mod arbejdsgivere med det formål at gøre arbejdsgiverne opmærksomme på, hvor vigtigt det er for samfundet, at der er mennesker, som kan træde til når ulykken rammer.

Læs mere her  Se brochuren her

 

 

 

 

 

 


Har du styr på udrykning og frigøring ?

KursusCenter Vest har skiftet navn til Rescuecenter Denmark.

På  Rescuecenter Denmark udbyder vi løbende AMU-kurser inden for udrykningskørsel og frigøring. Nyt er også kurser i kæderedning og højderedning. 

AMU kurser er kompetencegivende uddannelser med offentligt tilskud. Det betyder, at du kan søge om løntabsgodtgørelse.

Læs mere på Rescuecenter Denmark´s hjemmeside