Vil du vide mere om det at være brandmand og hvordan du kan 
komme med kan du  finde adresser på dit lokale brandværn ved 
at vælge menuen til venstre. 
du kan også læse mere på www.blivbrandmandnu.dk


Brandværnsmarch 2018

Hvem vil stå for dette arrangement, kom frit frem og giv besked til bestyrelsen.Sønderjysk  Stævne 2018 afholdes af
Skodborg Frivillige Brandværn
Dato bekendtgøres senere.Sønderjysk Forsikring

Sønderjysk Forsikring støtter hvert år de frivillige brandværn med et beløb efter ansøgning. Klik for at se hvordan der skal søges og Sønderjysk Forsikrings tilskudspolitik
Ansøgning sendes efter 1. oktober og inden 1. januar direkte til

 Betina Lind Krarup
marketingskonsulent
tlf.: 73 42 75 44 / 60 93 25 73
Mail: blk@soenderjysk.dk
www.soenderjysk.dk


Hvis du har brug for plastik brandhjelme f. eks. ved besøg af børnehaver el. lign.
kan de købes ved

Horsens Brand og Redning.
Kontaktperson er Lone Skov Christoffersen.
tlf. 76 29 27 79 eller mail til: lsch@horsens.dk
De koster 4,50 kr. + moms pr. stk.
De sælger kun kasser med 600 stk. (ved andet antal skal der betales 50 kr. for optælling)  Brandværnsmuseet i Gram er blevet flyttet til de nye rammer ved Jysk Brandværnsmusæum i Kjellerup ved Silkeborg. Du kan se mere om museet på deres hjemmeside http://www.jyskbrandmuseum.dk/

Alle effekter der ikke er afhentet af ejerne er blevet flyttet med til SIlkeborg.
SFB har fået 2 pladser i brandværnsmuseets bestyrelse, den ene har vores formand taget og den anden er besat af brandværnsmuseets venner (fra Gram).
Takket være sponsorer er mange af køretøjerne blevet transporteret på en blokvogn så de ikke har taget skade.
Det kræver dog snilde at læsse et så gammelt køretøj, men det gik, se blot her.

Den gamle hestetrukne sprøjte fra Rinkenæs læsses

Den gamle hestetrukne sprøjte fra Rinkenæs ved at blive læsset.


Ny udgave af ’Retningslinjer for indsatsledelse’ 

Afsnit om krisekommunikation og forholdsregler ved terrorhændelser er blandt ændringerne i 2013-versionen af den såkaldte REFIL. 

Publikationen udgives kun elektronisk og kan downloades her fra siden.

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med relevante myndigheder revideret ’Retningslinjer for indsatsledelse’ (REFIL), som beskriver de overordnede ledelsesmæssige forhold og samarbejdsprincipper for redningsindsatser i Danmark.


REFIL udstikker rammerne for såvel dagligt forekommende indsatser som for større og mere komplekse hændelser og omhandler en række beredskabsaktører, primært politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet, men også andre, der kan indgå i den samlede redningsindsats.


Det er nu muligt at tildele frivillige i redningsberedskabet 10, 20, 25, 40, 50 års hæderstegn for god tjeneste.

Vi skal i forbundet venligst henlede opmærksomheden på følgende 2 cirkulærer.


Dronningens 25, 40, 50 års hæderstegn
(CIR nr. 9192 af 26/04/2012) https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141693

De Kommunale tegn for: 10, 20, 40 års tjeneste
(CIR nr. 182 af 24/10/1991) https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=52436 
Indstillingen skal tilsendes den Kommune hvor den pågældende har forrettet tjeneste.

Kommune skal afholde de dermed forbundne udgifter.

Jo, og så husk lige forbundets hæderstegn for 25 Års tro og god tjeneste - indstillingen finder du her:
http://www.frivillige-brandvaern.dk/pdf/Indstilling.pdf
(Udgiften til forbundets hæderstegn afholdes af det indstillende værn)Beredskabsforbundet og Sønderjysk Frivillig Brandværnsforbund.

Har netop indledt det vi kalder et ; tæt samarbejde. Et samarbejde jeg som formand for de sønderjyske, ser meget frem til. Og som jeg har glædet mig over, at der var meget stor opbakning til, blandt alle brandfolkene / værnene. Læs mere


Beredskab er et fælles ansvar

En ny Brochure er udarbejdet i et samarbejde mellem Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, Falck og  Beredskabsforbundet. Brochuren er målrettet mod arbejdsgivere med det formål at gøre arbejdsgiverne opmærksomme på, hvor vigtigt det er for samfundet, at der er mennesker, som kan træde til når ulykken rammer.

Læs mere her  Se brochuren her